ขอขอบเพื่อนๆ ที่ตัดสินใจปิดการใช้งาน Adblock นี่คือวิธีการปิด Adblock ของแต่ละเครื่องมือคะ:

Adblock Plus

 1. คลิ๊กที่ไอคอน Adblock Plus
 2. ภายใต้หัวข้อ This website ให้คลิ๊กปุ่มใหญ่ๆ สีน้ำเงิน
 3. หลังจากนั้น คลิ๊กปุ่ม Refresh หรือโหลดหน้าเว็บไซต์ใหม่อีกครั้ง

Adblock

 1. คลิ๊กที่ไอคอน Ad Block
 2. ภายใต้หัวข้อ “Pause on this site” คลิ๊กปุ่ม “Always”
 3. หลังจากนั้น โหลดหน้าเว็บไซต์ใหม่อีกครั้ง

uBlock / uBlock Origin

 1. คลิ๊กที่ไอคอน uBlock / uBlock Origin
 2. คลิ๊กที่ปุ่ม “Power” 
 3. หลังจากนั้น โหลดหน้าเว็บไซต์ใหม่อีกครั้ง

Disconnect

 1. คลิ๊กที่ไอคอน Disconnect
 2. คลิ๊กที่ปุ่ม “Unblock site”