ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณรวมถึง ข้อความ ลิงค์กราฟิก ภาพถ่าย วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อัปโหลด/ดาวน์โหลดหรือปรากฏบนเว็บไซต์ ในการใช้ VisualGamer คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้

1. วิธีการใช้งานเว็บไซต์

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้ก็ต่อเมื่อคุณตกลงที่จะทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับ VisualGamer หากคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และใช้เว็บไซต์ในนามของ บริษัท องค์กรรัฐบาลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น

2. ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (https://visualgamer.com/privacy-policy) อธิบายวิธีที่เราจัดการข้อมูลที่คุณให้กับเราเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ คุณเข้าใจว่าเมื่อคุณใช้เว็บไซต์คุณยินยอมให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้

3. เนื้อหาบนเว็บไซต์

เนื้อหาในเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรและกฎหมายอื่น ๆ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเผยแพร่เผยแพร่ใหม่ในรูปแบบหรือวิธีการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเว็บไซต์ สำหรับการใช้งานทางการศึกษาคุณได้รับอนุญาตให้คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในหน้าเว็บใด ๆ หากคุณใช้ซอร์สโค้ดจากเว็บไซต์คุณอาจให้ลิงค์อ้างอิงกับเรา

4. การใช้เว็บไซต์

ในการใช้เว็บไซต์ของเราคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการกระทำของคุณ คุณต้องไม่เข้าถึงระบบสาธารณะอื่น ๆ บนเว็บไซต์ คุณจะต้องไม่รบกวนหรือขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์และส่งสแปมไม่ว่าในกรณีใด ๆ มิฉะนั้นเราอาจ จำกัด ไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์

5. การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

คุณตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดย บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง และอยู่เหนือความควบคุมของเรา เราไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายการฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆไม่ว่า ในทางแพ่งหรือทางอาญาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทรัพย์สิน สิทธิหรือ ทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น ข้อยกเว้นความรับผิดของเราดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข้อมูล และหรือ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อเสนอแนะคุณอาจแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อเราได้ที่หน้าติดต่อ ([email protected])

6. ทั่วไป

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้